wiersze miłosne


Powiedzenia miłosne

 • Kochać, a nie być kochanym, najnieszczęśliwszym jest stanem.
 • Noc bezsenna, oczekiwanie zawiedzione i miłość bez wzajemności są to największe przykrości.
 • To jest miłość płocha, która prędko kocha.
 • Gdy bieda wchodzi drzwiami, miłość oknem ulatuje.
 • Miłość nigdy nie potępia, miłość oczyszcza i dźwiga.
 • Kto miłuje powoli, tego głowa nie boli.
 • Miłość z ludzi błaznów robi.
 • Każdy w młodości skłonny do miłości.
 • Miłości tam patrzeć, gdzie w nadobnym ciele, cnota z rozumem gniazdo sobie ściele.
 • Miłość mężczyźnie wchodzi przez oczy, a kobiecie przez uszy.
 • Miłości się sprzeciwić trudno.
 • Miłość z obcowania rośnie.
 • Miłość wszystko słodzi.