wiersze miłosne


Powiedzenia miłosne

 • Miłość ci wszystko wybaczy.
 • Miłość o rozum nie pyta.
 • Bez miłości nie ma życia.
 • Nie igra się z miłością.
 • W miłości i w gniewie, co człek czyni, nie wie.
 • Kto kogo miłuje, wad jego nie czuje.
 • Największa jest miłość matki, druga psia, a trzecia kochanki.
 • Czasem miłości dogryzą do kości.
 • Nic mocą, wszystko miłością.
 • Słońcu i miłości nigdy się w oczy nie patrzy.
 • Co najbarziej miłujesz, straciwszy, barziej poczujesz.
 • Człowiek bez miłości, jak świeca bez knota.
 • Rzadko bywa ogień bez dymu, a rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów.
 • Mówi się trudno i kocha się dalej.
 • Zakochać się łatwo, odkochac się trudniej.